DarkCraft Pravidla

Na DarkCraftu se musí dodržovat těchto pár pravidel

Obecná pravidla

 1. Hraním na serveru automaticky souhlasíš se všemi pravidly. Neznalost pravidel neomlouvá.
 2. Pravidla platí na všech částech serveru a všech jeho službách. (web,discord,…)
 3. Připojením na server souhlasíš se zpracováním osobních údajů GDPR.
 4. Povinností každého hráče je v první řadě dodržovat veškeré zákony a ustanovení České a Slovenské republiky.
 5. Vedení serveru si vyhrazuje právo změnit pravidla bez předchozího upozornění.
 6. Nehledejte chyby a mezery v pravidlech, nezneužívejte je a neslovíčkařte. Pokud nějakou takovou mezeru najdete, nahlašte ji přímo AT, abychom ji mohli opravit.
 7. Veškeré stížnosti na členy AT směřujte do ticket systému na Discordu či na E-Mail: misak.burianek@seznam.cz
 8. AT má právo vyzvat hráče k ukončení jakékoli činnosti, jenž porušuje pravidla serveru. Hráč je povinen výzvu uposlechnout.
 9. Nikdy nikomu nesdělujte své přihlašovací údaje, platí i pro AT. Vedení vaše údaje nepotřebuje znát a v případě změny hesla apod.. je schopné si údaje dohledat bez vašeho zásahu.
 10. Každý hráč si za svůj účet nese odpovědnost sám. To znamená žádné výmluvy na sourozence, kočky, psy, morčata ani nic jiného.
 11. Pokud zažádáte o přesun obsahu účtu na jiný nick (pouze na origo), mějte na paměti, že některý obsah účtu není možné převést.
 12. Nesdělujte nikdy nikomu jakékoliv vaše citlivé informace. Toto je dělejte pouze na svoje vlastní nebezpečí. Server nenese za toto jednání žádnou odpovědnost.
 13. Vždy se k ostatním chovejte tak, jak chcete, aby se oni chovali k vám. Každý si zalouží svoji dávku respektu.
 14. Na serveru je přísně zakázáno žebrat či prosit v jakékoliv formě o rank, prefix apod..
 15. Je zakázáno být připojen/a za více účtů zároveň pro získání jakékoliv výhody. (AFK u farem, farmění statistik, atd.)
 16. Pokud hráč objeví nějakou chybu, či bug, tak má povinnost jej automaticky nahlásit AT. Pokud tak neučiní, může mu být udělen trest.
 17. Pokud hráč zneužívá herní bug, bude mu udělen ban v závislosti na míře prohřešku. To může vést až k permanentnímu banu.
 18. Pokud bylo hráči omezeno komunikovat (mute) nebo vstup na server, či na nějakou službu, nesmí jej jakýmkoliv způsobem obcházet. V opačném případě dostane permanetní ban na IP adresu.
 19. Zákaz používání nevhodného skinu. (Skin obsahující náboženskou, politickou nebo jinou nevhodnou tématiku.) Pokud si chcete nastavit skin, který si sám vytvořil nějaký člen AT, musíte nejdříve získat jeho povolení.
 20. Zákaz používání nevhodného nicku. Též není povoleno mít podobný nick jako člen AT nebo se vydávat za jinou veřejně známou osobnost.
 21. Zákaz lhaní nebo šíření nepravdivých informací o serveru, či členech AT.
 22. Je přísně zakázáno obchodovat s hráči za jinou měnu, než je herní.

Pokud máte nějaký návrh nebo stížnost, můžete jej napsat do ticket systému na Discordu, či na E-Mail: misak.burianek@seznam.cz
Server a Admin Tým nemá povinnost řešit vaše problémy, které se netýkají serveru.

Pravidla v chatu

 1. Zákaz nevhodného vyjadřování, urážek či nadávek.
 2. V soukromých zprávách na serveru se toto trestá jen ve chvíli, kdy jedna ze dvou stran koverzaci nahlásí.
 3. Přísný zákaz rasismu, nacismu apod..
 4. Je přísně zakázáno vyhrožovat mimo jakékoliv služby projektu DarkCraft.cz.
 5. Zákaz reklamy na jakýkoliv jiný československý server, či jeho službu. Samotná jména serverů se netrestají.
 6. Na serveru je přísně zakázáno vyvolávat hádky v jakékoliv podobě.
 7. Vulgarismy se trestají i přes jejich vycenzurování.
 8. Mezi urážky, které se mohou (ale nemusí) trestat, jsou: Kid, Noob, Loser, apod..
 9. Pokud byl hráč umlčen, je mu povoleno komunikovat s ostatními pomocí friends nebo cedulek.
 10. Odkazy, které posíláte musí být bezpečné a nesmí obsahovat reklamu, nahotu, hazard ani žádné jiné 18+ prvky. Veškerá pravidla se vztahují i na obsah na povolených stránkách.
 11. Rozsáhlé debaty o náboženství nejsou kvůli citlivosti tématu povoleny.
 12. Zákaz tvoření jakékoliv reklamy pro hazard. Pochopitelně do této sekce spadají primárně kasína a ostatní takové stránky.
 13. Je přísně zakázáno spamovat, či vytvářet nadbytečné reporty.

Pravidla herních modifikací

 1. Je přísný zákaz užívání cheat klientů a všech druhů cheatů, které jakkoliv zvýhodňují hráče.
 2. Různá makra, autoclickery, doubleclicky, atd. nejsou povoleny. To stejné platí pro HW.
 3. Jsou zakázány všechny modifikace hry, které nějak mění, znatelně ulehčují hru nebo obohacují hráče.
 4. Povolené modifikace jsou tyto:
 5. Mody - Optifine, Sodium, Litematica, Minimapa, DMG Indicator, Armor Status, Iris Shaders, StarLight, TMI, Shulkerbox Tooltip, Dynamic Lights a jim podobné.
 6. Shadery - Všechny možné shadery jako SEUS, Sildurs, Chocapic apod..
 7. ResourcePacky - Běžné ResourcePacky kromě X-Ray apod..
 8. Je přísně zakázáno využívat modifikace, které skrývají nebo mění reálné informace o připojeném hráči.
 9. Zneužívání dynamické IP nebo VPN za účelem porušování pravidel se trestá.

Pravidla Survival serveru

 1. Server nenese žádnou odpovědnost za změny způsobené přechodem na novější či starší verzi Minecraftu.
 2. Je přísně zakázáno poškozovat stavební svět jakýmkoliv způsobem.
 3. Je přísně zakázáno griefovat nebo jakkoliv jinak úmyslně ničit stavby ostatních hráčů. To platí i v případě, že vám hráč přidal povolení v res.
 4. Zákaz si přivlastňovat nebo ničit cizí stavby/předměty, pokud nejsou plně v blízké residenci.
 5. Teleportace hráče k jinému hráči za účelem zabití je přísně zakázána a trestána (TpaKill).
 6. Těžební svět se vždy po intervalech resetuje, proto doporučujeme v něm nic nestavět.
 7. Neničte železnice a ledové dráhy (pro lodě). Tímto způsobem si hráči propojují base. Jedná se o společný komunitní projekt, který nelze plně ochránit reskou a tak je tu toto pravidlo.
 8. Pokud se nacházíte v cizí res a majitel si bude přát, abyste odešli, poslechněte ho.
 9. Je zakázáno ničit ekonomiku příliš nízkými nebo naopak vysokými cenami. To platí i pro časté rozdávání cenných itemů nebo vysokých částek jiným hráčům.
 10. Přísný zákaz krádeží čehokoliv.
 11. Přísný zákaz obcházení ochrany res jakýmkoliv způsobem.
 12. Nedělejte velké zdi nebo jiné barikády, přes které se nejde dostat. Obvzlášť okolo celých biomů.
 13. Zákaz reskování biomů jen pro následné prodání.
 14. Je přísně zakázáno nabádat hráče k teleportu jakéhokoliv druhu, který by ho dostal do arény (kde může ztratit věci), bez předchozího upozornění.
 15. Zákaz vytváření residencí v blízkosti cizích staveb nebo resek bez souhlasu majitele daného místa. Mějte ideálně +- 100b mezeru.
 16. Zákaz pojmenovávání petů, entit, sebe (premium /nick) nebo itemů nevhodně. Vyjímku tvoří pouze itemy, které si necháváte pro sebe někde uzamčeny ve sbírce a nebudou veřejně dostupné (item frame).
 17. Pokud chce někdo provozovat kasíno, musí u každé "atrakce" mít napsanou % šanci na výhru včetně výhry samotné (itemy, částka, reska, rank,…).
 18. Zákaz stavění nevhodných staveb.
 19. Zákaz přivlastňování si staveb, které jste nepostavili a kterých nejste původní autoři. To platí i pro stavby z YT a jiných stránek.
 20. Náhrada ztracených věcí je možná pouze, pokud to byla vina přímo serveru (bug/crash).
 21. Nenahrazujeme itemy z hlasování, pokud jste měli plný inventář nebo došlo k selhání hlasovacího systému. Hlasovací weby nejsou naše.
 22. Je zakázáno griefovat stavby, které jsou 100 blocků od resky.

Pravidla služeb poskytovaných k serveru

Obecná

 1. Hráč je povinen mít stejný nebo podobný nick jako ve hře, kvůli jeho identifikaci.

Discord

 1. V chatovacích místnostech platí stejná pravidla jako pro Pravidla chatu, která jsou vypsaná výše.
 2. V Discord voice je zakázáno spamování SoundBoardů a hlasitého povyku.
 3. Hudbu lze pouštět pouze se souhlasem ostatních v místnosti.

Giveaway a eventy

 1. Výhru hráč obdrží maximálně týden po skončení eventu.
 2. Pokud výherce výhru nechce (nebo jen část), může jej přenechat druhému místu.
 3. Výhru nelze převádět na nick, který se eventu / giveaway neúčastnil.
 4. V případě hmotné výhry mimo hru lze i tuto část výhry přenechat někomu jinému. Výherce to ale musí dát vědět ideálně do 2 dnů po odehrání eventu.
 5. V případě giveaway není možné výhru někomu přenechat.

Tresty

 1. Hráči nevidí přesný banovací pořádek.
 2. Každý udělený trest se může začít při opakovaném porušování stejného pravidla stupňovat a v některých případech může vést až k permanentnímu banu.
 3. Pokud má hráč aktivní ban, není možné si nechat po tu dobu přesunout věci a statistiky na jiný účet. Vyjímku tvoří pouze ban za nevhodný nick.
 4. Pokud hráč dostal ban nebo jiný trest na 3 dny a delší, může se k tomuto trestu odvolat na příslušném místě.
 5. Pokud víte, že jste něco porušili a dostali trest na 3 dny a více a hodláte se odvolat, tak důrazně doporučujeme nelhat.
 6. Hráč je povinen nahlásit konání jiného hráče v případě, že porušuje pravidla nebo zákony. Pokud tak neučiní, bude automaticky brán jako spoluviník a dostane stejný trest. Pro nahlášení je třeba mít důkazní materiál (screen / video). Svědek se jako důkazní materiál nepočítá.
 7. Zákaz křivého obviňování bez důkazů. Takovéto jednání bude trestáno.
 8. Do trestu se promítá toto:
 9. - Závažnost prohřešku
 10. - Opakované porušování
 11. - Četnost porušování různých pravidel za určitou dobu
 12. - Lhaní AT při minulých pokusech u odvolání
 13. - Počet a druh porušených pravidel pro tento trest

Trest může být udělen od vedení serveru i z jakýkoliv jiných důvodů, než jsou výšepopsané.

Činnosti, které nejsou mezi zakázanými nemusejí být vždy brány jako povolené.

Proč hrát zrovna u nás?

Zábava

Nalezneš u nás známé minihry, které jsou skvěle nastavené, abychom ti poskytli ten nejlepší zážitek ze hry.

Aktivní A-Team

Na našem serveru samozřejmě nechybí milý Admin Tým, díky kterému tvůj požitek ze hry bude ještě lepší.

Milá komunita

Taky nesnášíš servery, kde jsou na tebe hráči drzí? Tak to se ti u nás nestane! Hraje tu milá komunita, která ti se vším pomůže.© DarkCraft.cz | Všechna práva vyhrazena

Vytvořil HonyX22